ایزو 9001 سال 2008 تلویزیون شهری ایلیا

مفتخر به دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت در سال ۱۳۹۴

دارنده نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

دارنده نماد رسانه از ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی