برج خلیفه دبی بلندترین برج جهان کاملا از ال ای دی پوشیده شده است که از نوع تلویزیون های پرده ای می باشد.
این نمایشگرها ضد آب بوده و قابل انعطاف می باشند . تلویزیون پرده ای به صورت شفاف می باشد به طوری که در صورت خاموشی نمای ساختمان قابل مشاهده است .