به گزارش سرویس خبر ایلیا:  در منطق تجارت واضح و روشن است مناطقی که بیشترین تراکم جمعیت وجود دارد فروش ساده تر است؛ از این رو، آگهی های بازرگانی شما روی بیشترین مخاطبان تاثیر می گذارد. زمانی تلویزیون بهترین رسانه برای جلب توجه خریداران بالقوه بود. کانالهای تلویزیونی زیاد شدند، کانالهای تبلیغاتی رایگان تاسیس شدند و رفته رفته تاثیر تبلیغات تلویزیونی روی مردم کم شد.

توجه شرکتهای تبلیغاتی به فضاهای شهری و افرادی که در خیابانها بودند جلب شد،که این امر باعث ظهورتلویزیون شهری بزرگ ( که در ابتدا به طرز وحشتناکی گران بودند) شد ، این نمایشگرها در جلب توجه رانندگان بی حوصله و خسته و عابرین پیاده ای که منتظر وسیله ی نقلیه عمومی بودند بسیار سودمند از کار درآمد که این امر موجب شد تلویزیون های شهری در میدانهای پرجمعیت، چهار راههای شلوغ و سپس در بزرگراههای اصلی نصب شوند.

درحال حاضر، شهرهای بزرگ جهان از تلویزیون های شهری پر شده اند. برای مثال، امروزه بیش از ۸۰ نمایشگرهای LED در مسکو و بیش از ۴۰ دستگاه در سن پترزبورگ وجود دارد. البته به این تعداد محدود نمی شوند و تلویزیون های شهری LED بیشتری وجود دارند، باید دانست این تعدد با توجه به هزینه های نصب و نگهداری و برخی از هزینه های پیش بینی نشده بسیار قابل توجه می باشد.

نصب یک نمایشگر LED جدید در یک شهر بزرگ دیگر جز خبرهای داغ به حساب نمی آید. اما بکارگیری شبکه ای ازنمایشگر های LED در شهرهای کوچک، امری قابل توجه است. مردم در خارج از روسیه نام شهرهایی مثل دیمیتروفگراد، موروم و سروف که هر کدام جمعیتی حدود ۱۰۰ هزار نفر را دارند، کمتر شنیده اند. اما جالب است که بدانید این شهرهای کوچک هم در نصب شبکه هاییتلویزیون های شهری LED پیشتاز هستند. برای مثال،vidnoje (منطقه مسکو) و okha(منطقه ساخالین) شهر نیستند، بلکه شهرک محسوب می شوند اما حتی این شهرکها هم شبکه نمایشگرهای LEDسطح بالای خود را دارند.

Dmitry Melchuk (دیمیتری ملچاک)، نماینده آزانس تبلیغاتی در منطقه ای کوچک می گوید: به طور طبیعی، مخاطبان ما خیلی کمتر از مخاطبانمان در شهرهای بزرگ است. اما تبلیغ کنندگان به دنبال شناساندن و به خاطر سپردن برندها هستند،که این هدف در تلویزیون های شهری کوچک بسیار قابل دسترس تر از شهرهای بزرگ است.

این روال در نقاط دیگر دنیا نیز به چشم می خورد ؛ برای مثال اخیرا، یک شرکت تبلیغات شهری در شهر کوچک اردمور در اوکلاهامای آمریکا تصمیم به نصب شبکه ای از تلویزیون های شهری علیرغم جمعیت حدودا ۲۵ هزار نفری در این مکان گرفت. این شبکه، بزرگ نیست ، تنها ۳ تابلوLED، اما آژانس مصمم است تعدادتلویزیون های شهری را افزایش دهد.

تلویزیون های شهری هوشمند LED در چنین مکان دور افتاده و متروکی به یک شور و هیجان عمومی تبدیل شده است. نتیجه ای که در این شرایط حاصل می شود این است که تبلیغات در این نمایشگرها و در میان این جمعیت کوچک که هر کسی دیگری را می شناسد،باعث ارتقا موقعیت تبلیغ کنندگان می شود. به عنوان مثال در ۴۵ روز کاری اول این شبکه ، سود رسانی ( بر اساس شاخص فروش زمان تبلیغ) بیش از ۹۰ درصد محاسبه شد. شاید اگر این عدد را با میانگین شاخص سود رسانی در تلویزیون های شهری یک شهر بزرگ مثل مسکو مقایسه کنید بهتر متوجه این تفاوت شوید: این شاخص در مسکو و در بهترین وضعیت به هیچ وجه از ۵۶% فراتر نمی رود.

تبلیغات دیجیتالی شهری، در شهرهای بزرگ جهان به خوبی تثبیت شده است ، اما با در نظر گرفتن دلایل فوق با سرعتی بسیار قابل توجه به سمت شهرهای کوچکتر پیش می رود.

تلویزیون های شهری ایلیا نیز باداشتن بیش از یک دهه تجربه در این زمینه توانسته است تکنولوژی وتوانمندی خود را دربسیاری از شهرهای کشور عزیزمان با کیفیت وقیمت مناسب به اجرا گذاشته ونه تنها در شهرهای بزرگ کشور خودمان  بلکه درشهرهای کشور های خارجی درغالب تجارت وهمچنین در شهرهای کوچک کشور عزیزمان با مردمان خوش ذوق نیز اعمال کند.

منبع: بخش خبر تلویزیون ایلیا