نصب تلویزیون شهری مجتمع تجاری سمرقند توسط شرکت ایلیا
این تلویزیون برای سر در ساختمان این موسسه واقع در چهارراه سمرقند نصب گردیده است.
این محصول خارج سالن می باشد و دارای استاندارد IP65 است که آن را در برابر گرد و غبار و آب و رطوبت مقاوم می سازد.