نمایشگر دور زمین ورزشی ایلیا

تیر ۹ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون شهری ایلیا

تیر ۵ام, ۱۳۹۸|

اسکوربورد چند منظوره ایلیا

تیر ۴ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

تیر ۴ام, ۱۳۹۸|

نمایشگر اتاق مانیتورینگ ایلیا

تیر ۳ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون سقفی ایلیا

تیر ۲ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون استند ایلیا

تیر ۱ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

خرداد ۲۹ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون مکعبی ایلیا

خرداد ۲۸ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون شهری ایلیا

خرداد ۲۷ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون شهری ایلیا

خرداد ۲۶ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون ساحلی ایلیا

خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون شفاف ایلیا

خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون مکعبی ایلیا

خرداد ۲۰ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون منحنی ایلیا

خرداد ۱۹ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

خرداد ۱۸ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

خرداد ۱۳ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

خرداد ۱۲ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون منحنی ایلیا

خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۸|