جسارت در طراحی…

تلویزیون ضدآب ایلیا که در ابعاد مختلف مخصوص استخر و حمام برای “اولین بار” در کشور تولید شده است ؛این انتخاب را در اختیار طراحان داخلی قرار میدهد تا با ورود تلویزیون _دوست همیشگی خانواده ها نه تنها در ایران که در سراسر جهان _ محیطی لذت بخش تر را در اختیار کارفرما قرار دهند.

تصور کنید در یک روز تعطیل همزمان با لذت بردن از فضای مطلوب استخر به تماشای بازی تیم فوتبال محبوبتان بنشینید،یا پس از یک روز شلوغ کاری به بهانه ی تماشای تلویزیون، ساعتی را در حمام منزلتان استراحت کنید.

بهبود سطح کیفیت زندگی خانواده های ایرانی رسالت ما به عنوان طراح و تولید کننده ی داخلی است .

آنچه در جهان در حال تولید است و به جزء جدایی ناپذیر طرح ها تبدیل شده است را طراحی و تولید کرده و به مخاطب قدرت انتخاب یک زندگی مطلوب را خواهیم داد.

تلویزیون ضدآب حمام ایلیا یک ایده ی نو نیست! مطلوبیست که در جهان به جزئی از زندگی تبدیل شده وگروه صنعتی ایلیا به عنوان تولید کننده ی دغدغه مند برا همگام بودن با صنعت جهانی برای اولین بار در کشور آن را بومی سازی کرده است.

باما در آینده زندگی کنید…

 

 

امتیاز به سایت ایلیا