استاندارد بهترین مسیر برای رسیدن به توسعه پایدار می باشد

در همین راستا ، شرکت ایلیا مفتخر به دریافت گواهینامه ISO 9001:2008 از موسسه بین المللی TUV انگلیس گردیده است ، این گواهینامه در مجامع بین المللی به عنوان استاندارد QSM (سیستم مدیریت کیفیت) می باشد و روند ISO9001:2008 این امکان را به شرکت های تجاری می دهد که سیستم مدیریت کیفیت خود را گسترش دهند .

 

بر اساس ایزو ۹۰۰۱ هشت اصل وجود دارد تا شرکت بتواند کیفیت خود را بهبود ببخشد :

۱ – مشتری مداری ۲ – رهبری ۳ – مشارکت ۴ – رویکرد فرایندی ۵ – دیدگاه سیستمی ۶ – بهبود مستمر ۷ – نگرش واقع گرایانه در تصمیم گیری ۸ – روابط سودمند دوجانبه با تامین کننده

امتیاز به سایت ایلیا