اسکوربورد ایلیا

اسکوربورد ورزشی

اسکوربورد یک صفحه نمایش بزرگ برای نمایش امتیاز ، زمان بازی ، آمار بازی و غیره … در میادین ورزشی می باشد.

مزایا و ویژگی ها

سهـولت در اجـرا در کلیـه شرایـط آب و هوایـی ، مقـاوم در برابر تابـش مستقیـم نـور خورشیـد

بدون محدودیت رنگ

قابلیت پشتیبانی از انواع ساختار نوشتاری

قابلیت استفاده در بازی های ورزشی مختلف

قابلیـت پخـش سـاعت ، متـن و فیلـم ، پخـش تقویـم ، اذان ، دمـا و … به صـورت اتوماتیـک و دستـی

قابلیـت سـاخت تیـزر تبلیغـاتی با فیلـم و تصاویـر و افزودن افکـت روی آن ها

قابلیـت پشتیبـانی و پخـش کلیـه فایلهـای صوتی و تصویری

تنظیـم اتوماتیـک روشنـایی تصویـر برای شب و روز

قابلیـت کنتـرل از راه دور از طریـق اینتـرنت

کاربردها

قابل استفاده در بازی های فوتبال ، فوتسال ، والیبال ، بسکتبال ، کشتی و غیره …

امتیاز به سایت ایلیا