لطفا اطلاعات مربوط به نمایشگر درخواستی و اطلاعات تماس را وارد نمایید

* نام و نام خانوادگی

* نوع کالا

* ابعاد نمایشگر
ارتفاع نمایشگر(متر):

طول نمایشگر(متر):

عکس از محل پیشنهادی نصب

توضیحات

* شهر

* تلفن همراه

5/5 - (1 امتیاز)