مفتخر به دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت در سال ۱۳۹۴

اتاق بازرگانی

عضو اتاق بازرگانی ایران

نشان ملی رسانه دیجیتال

نشان ملی ثبت رسانه دیجیتال

اتحادیه الکترونیک

دارای چواز تولید از اتحادیه تولید کنندگان تجهیزات الکترونیکی

5/5 - (2 امتیاز)