تلویزیون شهری ایلیا

اسفند ۱ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون شهری ایلیا

اسفند ۱ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون استخر ایلیا

دی ۲۵ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

دی ۲۴ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون خارج سالن ایلیا

دی ۲۳ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

دی ۲۲ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون خارج سالن ایلیا

دی ۱۸ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون شفاف ایلیا

دی ۱۷ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

دی ۱۶ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون اجاره ای ایلیا

دی ۱۵ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون استند ایلیا

دی ۱۳ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون خارج سالن ایلیا

دی ۱۲ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

دی ۱۱ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون سیار ایلیا

دی ۱۰ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

دی ۹ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون شفاف ایلیا

دی ۸ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون خارج سالن ایلیا

دی ۶ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

دی ۵ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون اسکوربرد ایلیا

دی ۴ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون خارج سالن ایلیا

دی ۳ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون خارج سالن ایلیا

دی ۲ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

دی ۱ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون منحنی ایلیا

آذر ۲۹ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

آذر ۲۸ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون خارج سالن ایلیا

آذر ۲۷ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون سيار ایلیا

آذر ۲۶ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون شفاف ایلیا

آذر ۲۵ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون کف سالن ایلیا

آذر ۲۴ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون استند ایلیا

آذر ۲۲ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون اجاره ای ایلیا

آذر ۲۱ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

آذر ۲۰ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

آذر ۱۹ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون منحنی ایلیا

آذر ۱۸ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون استند ایلیا

آذر ۱۷ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون استند ایلیا

آذر ۱۵ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

آذر ۱۴ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون سقفی ایلیا

آذر ۱۳ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون خارج سالن ایلیا

آذر ۱۱ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

آذر ۱۰ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون خارج سالن ایلیا

آذر ۸ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

آذر ۷ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون خارج سالن ایلیا

آذر ۶ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون استند ایلیا

آذر ۵ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

آذر ۳ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

آذر ۱ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون سقفی ایلیا

آبان ۳۰ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون دور زمین ایلیا

آبان ۲۹ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون خارج سالن ایلیا

آبان ۲۸ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون منحنی ایلیا

آبان ۲۷ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

آبان ۲۶ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون سقفی ایلیا

آبان ۲۴ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون شهری خارج سالن ایلیا

آبان ۲۳ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون سیار ایلیا

آبان ۲۲ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون اجاره ای ایلیا

آبان ۲۱ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون سه بعدی ایلیا

آبان ۲۰ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون سیار ایلیا

آبان ۱۹ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون منحنی ایلیا

آبان ۱۵ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

آبان ۱۴ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون اجاره ای ایلیا

آبان ۱۲ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

آبان ۱۰ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون شهری ایلیا

آبان ۹ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون اجاره ای ایلیا

آبان ۷ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون اتاق کنترل ایلیا

آبان ۶ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

آبان ۵ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون شفاف ایلیا

آبان ۳ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون منحنی ایلیا

آبان ۲ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

آبان ۱ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

مهر ۳۰ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون شهری خارج سالن ایلیا

مهر ۲۹ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون منحنی ایلیا

مهر ۲۸ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

مهر ۲۶ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون شهری (تبلیغاتی) ایلیا

مهر ۲۵ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

مهر ۲۴ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

مهر ۲۳ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون شفاف ایلیا

مهر ۲۳ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون منحنی خارج سالن ایلیا

مهر ۲۳ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون استخر ایلیا

مهر ۲۲ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون منحنی ایلیا

مهر ۲۲ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون کروی ایلیا

مهر ۲۲ام, ۱۳۹۷|

LED چیست ؟

خرداد ۲۷ام, ۱۳۹۷|

ابعاد و رزولوشن استاندارد تلویزیون شهری ایلیا

خرداد ۸ام, ۱۳۹۷|

ساخت تلویزیون شهری

خرداد ۵ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون شهری چیست؟

اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۷|

تعرفه اجاره تلویزیون شهری در تهران و شهرستانها

اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون های دور زمین ورزشی ایلیا

اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۷|

تعرفه تبلیغات تلویزیون شهری

اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۷|

تفاوتهای ویدئو وال و نمایشگرهای LED

اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۷|

تلویزیون ضد آب

اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۷|

تبلیغات محیطی

اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۷|

پنل تلویزون شهری ایلیا

آذر ۲۵ام, ۱۳۹۶|

نمایشگر دور زمین ورزشی ایلیا

آذر ۲۳ام, ۱۳۹۶|

تلویزیون شهری ایلیا

آذر ۲۱ام, ۱۳۹۶|

تلویزیون دور زمین ورزشی ایلیا

آذر ۱۳ام, ۱۳۹۶|

تلویزیون استخر ایلیا

آذر ۸ام, ۱۳۹۶|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

آذر ۷ام, ۱۳۹۶|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

آذر ۵ام, ۱۳۹۶|

قفل زاویه دار تلویزیون ایلیا

آذر ۴ام, ۱۳۹۶|

استیج ایلیا

آذر ۱ام, ۱۳۹۶|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶|