درج آگهی در تلویزیون های ایلیا

برای نمایش تبلیغات خود به شبکه تبلیغات ما ملحق شوید.

تعرفه تبلیغات تلویزیون شهری

امکان نمایش آگهی شما در تمامی تلویزیون های ایلیا در تهران و شهرستانها

نمایش آگهی تبلیغاتی در تلویزیون های شما

اگر دارای تلویزیون شهری می باشید با عضویت در شبکه تبلیغات ایلیا کسب درآمد کنید.

امکان نمایش آگهی شما در تلویزیون های شرکت ایلیا در سراسر کشور

فرصتی مناسب برای نمایش تبلیغات دیگران در تلویزیون شما

درخواست خود را ارسال نمایید.

امتیاز به سایت ایلیا
آدرس ایمیل فرم در تنظیمات پوسته مشخص نشده است. لطفا آدرس ایمیل معتبر برای فعال شدن فرم را وارد نمایید.