مشخصات فنی

اطلاعات بیشتر

بورد های کنترل تلویزیون شهری ایلیا

بورد فرستنده نوا استار1

مشخصات فنی

اطلاعات بیشتر گیرنده
اطلاعات بیشتر فرستنده

کابینت ها

کابینت تلویزیون شهری ایلیا1

مشخصات فنی

اطلاعات بیشتر

پاور تلویزیون شهری

تلویزیون داخل سالن 1

مشخصات فنی

اطلاعات بیشتر

ویدیو پروسسور

ویدیو پروسسور نوا استار1

مشخصات فنی

اطلاعات بیشتر

سایت تلویزیون ایلیا در حال بروز رسانی می باشد بزودی محصولات جدید اضافه خواهد شد